Zvířata a Rostliny

Cirkus Humberto

cirkus_humbeto

Ekocentrum Prales – Pražské lesní středisko

ekocentrum_prales

Mořský svět Praha

Připravujeme

Včelí Stráž

Celostátní spolek pro propagaci hmyzích opylovatelů s prioritním zaměřením na mládež.

Společně  zajišťujeme výuku na školách a školní projektové dny.