Skupiny jsou počítány vždy od 10-ti lidí, kdy jedenáctý je učitel,  jěmuž náleží vstup zdarma = 10 + 1.

Rodina je počítána jako 2 dospělí + 2 děti = 2 + 2.

Dítě = 5 - 14,9 let.

Student = 15 - 25,9 let.

Dospělý = 18 - 65 let.

Senior = + 65 let.